Bluepadपाेरीची जात...
Bluepad

पाेरीची जात...

ahire deepak
ahire deepak
29th Nov, 2021

Share

पाेरीची जात पाेरीची जात
नसतेच मुळी, सुगंध दरवळतो,
ती तर असते काय तिच्या जीवनी
फुलाची कळी सुखच आपण मागताे
पाेरीची जात पाेरीची जात
नसावा भेदभाव, करते आईबापावर माया,
ती तर घेते दुसऱ्यांसाठी झिजवते
ह्दयाचा ठाव ती आपली काया
दीपक के. अहिरे, नाशिक

15 

Share


ahire deepak
Written by
ahire deepak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad