Bluepad मातृभूमी
Bluepad

मातृभूमी

H
Hanuman
30th Nov, 2021

Share

आशीर्वाद माते तुझा लाभले जेव्हा-जेव्हा, सह्याद्रीच्या दर्यातुनी उंच भरारी घेऊ तेव्हा ।। धृ ।।
जिजाऊंचे संस्कार ,आम्हा प्राणाहून प्रिये,. साधु-संतांच्या चरण जवळी, आमचा माथा झुके... ‌‌.‌‍।‌‌‍। १ ।।
याच मातीत अहिल्या, तारा ,लक्ष्मीबाई ,वाढल्या .. तानाजी ,पेशव्यांच्या ,तलवारी येथे गाजल्या ... ‌।। २।।
माता भवानीचा आशीर्वाद ,शिवरायांना लाभला .. शंभुचा प्रताप बघुनी ,मुघलांचा डंका वाजला .. ।।३।।
ज्ञानोबा ची भिंत चालली ,मुक्ताईने भाजले मांडे .. भूमी संतांची ख्यातनामी ,जनाबाई विठुशी भांडे... ।। ४ ।।
इथे जन्मले हजारो वीर, पराक्रमाला नाही तोड ... मोठी विद्वानाची ही भूमी शत्रूंची मोडली खोड .... ।। ५ ।।
लक्ष लक्ष माते तुझे उपकार, तुझ्या कुशीत जन्मले वीर... स्वाभिमानाने जगू आम्ही ,नाही होणारा अपकार .. ।।६।।

22 

Share


H
Written by
Hanuman

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad