Bluepadअधुरी एक कहाणी
Bluepad

अधुरी एक कहाणी

g
ganesh mate
30th Nov, 2021

Share

अधुरी एक कहाणी
होतो मी साखर झोपेत
पाहाताच तुला स्वप्नात
अपुभवला तुझा स्पर्श
जाहला रोमरोमांत हर्ष
झालो होतो तुझ्यात धुंद
दरवळला मोगरयाचा सुंगध
होतो सुखावलो तुझ्या मिठीत
तेवढ्यात घडले अघटित
वाजता दारावरील बेल
अधुरी राहिली ती स्वप्नवेल...

18 

Share


g
Written by
ganesh mate

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad