Bluepadमनाचे आरोग्य...
Bluepad

मनाचे आरोग्य...

ahire deepak
ahire deepak
30th Nov, 2021

Share

मनाचे आरोग्य
जाणून घ्यावे तुम्ही,
फक्त शारीरिक आरोग्य
जपताे तुम्ही-आम्ही
मनाचे आरोग्य
असते परस्परपूरक,
जपले नाही तर
खूपच हानिकारक
मनाचे आरोग्य
बदलते मनाेवस्थेवर,
बऱ्याच अंशी असते
आपल्या सामाजिक स्थितीवर
मनाचे आरोग्य
महत्त्वाचे, शारीरिक आरोग्याइतके,
कमी लेखू नका मनाला
ते नाही फक्त कामापुरते
दीपक के. अहिरे, नाशिक

15 

Share


ahire deepak
Written by
ahire deepak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad