Bluepadश्रेष्ठ कोण??
Bluepad

श्रेष्ठ कोण??

Vinayak Shukla
Vinayak Shukla
30th Nov, 2021

Share

अतिशय बुद्धिमान व्यक्ती स्वभावाने अतिशय बेकार असेल तर कशाचे कौतुक करायचे..? हुशारीचे की बेकार स्वभावाचे?? समाजासमोर एक आणि घरात एक वागणे कसे असू शकते? हे म्हणजे असे झाले की.. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण!
अनेक वर्षे अनेक विविध लोकांच्या संपर्कात.. सानिध्यात राहूनही हा तसाच.. गूण नाही पण वाण तरी...
म्हणूनच प्रश्न पडतो की मग यातले श्रेष्ठ कोण?
बुद्धी की बेकार स्वभाव?
बघा.. तूम्हाला काही कळते का?
विनायक शुक्ल.

25 

Share


Vinayak Shukla
Written by
Vinayak Shukla

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad