Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वप्नांचे आयुष्य किती?
दीपक केदू अहिरे
दीपक केदू अहिरे
7th Oct, 2020

Share

स्वप्नांचे आयुष्य किती?
प्रत्येकाने विचारावे मनाला,
आयुष्यात स्वप्न माेठं बाळगून
आकार द्यावा स्वप्नाला
दीपक के. अहिरे, नाशिक

13 

Share


दीपक केदू अहिरे
Written by
दीपक केदू अहिरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad