Bluepadगझल.. बिलगून बघ तू
Bluepad

गझल.. बिलगून बघ तू

Rajani Nikalje
Rajani Nikalje
6th Oct, 2020

Share

काळजाच्या आत डोकावून बघ तू
काय आहे आत ते निरखून बघ तू...
द्यायचा होता पुरावा मी कितीदा
आतली धडधड जरा ऐकून बघ तू...
मी तुला पत्रात लिहिले सर्व काही
पत्र माझे एकदा वाचून बघ तू.....
आठवण हृदयात माझ्या कोरलेली
शिल्प प्रेमाचे असे जवळून बघ तू...
ज्या क्षणाला प्रेम केले मी तुझ्यावर
त्या क्षणाला एकदा बिलगून बघ तू...
कैद केले मी तुला हृदयात माझ्या
दार हृदयाचे जरा उघडून बघ तू....
हात कायमचा तुझा हातात दे ना
सोबतीने एकदा चालून बघ तू....
रजनी निकाळजे
(शब्द रजनी)

20 

Share


Rajani Nikalje
Written by
Rajani Nikalje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad