Bluepadआई
Bluepad

आई

Anil Kulkarni
Anil Kulkarni
4th Oct, 2020

Share

आई म्हणजे आई असते. तुमची आमची सेम असते. कारण ठेच लागल्यावर सगळ्यालाआईच आठवते. .
आई म्हणजे असे पुस्तक
जीवनाचा अर्थ कळायला
ज्यातले संदर्भच केवळ उपयुक्त.
आईचं अस्तित्व आपल्यात.
आपल अस्तित्व आईच्या आठवणीत.
आई म्हणजे जीवनाची साठवण.
असतांना पेक्षा नसतांना जास्त कळते ती आई.
आई नसली तरी आईची आठवण आपल्यातंच असतें.
डॉ. अनिल कुलकर्णी
#your quote and mine

21 

Share


Anil Kulkarni
Written by
Anil Kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad