Bluepad🌷🌷खर प्रेम 🌷🌷
Bluepad

🌷🌷खर प्रेम 🌷🌷

Abhay Hajare
Abhay Hajare
3rd Oct, 2020

Share

तुझ्या पासून दूर जायच नसत
पण दूर जायव लागत
खुप बोलायच असत
पण बोलु शकत नसत
म्हणून काय तुझ्या वरच माझ
कधी कमी होत नसत
हेच तर तुझ आणि माझ
खर प्रेम असत
॒अभय हजारे

20 

Share


Abhay Hajare
Written by
Abhay Hajare

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad