Bluepadखरं प्रेम
Bluepad

खरं प्रेम

Abhay Hajare
Abhay Hajare
2nd Oct, 2020

Share

तुझ्या पासून दूर
जायचं नव्हत पण
जाव लागतय खूप
बोलायच असतय
पण बोलु शकत नसत
म्हणून काय तुझ्या
वरच माझ प्रेम कधी
कमी होत नसत..
हेच तर तुझ आणि माझ
खरं प्रेम असत

15 

Share


Abhay Hajare
Written by
Abhay Hajare

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad