Bluepadतुला समोर पाहुन
Bluepad

तुला समोर पाहुन

Dhiraj shelar
Dhiraj shelar
30th Sep, 2020

Share

तुला समोर पाहुन
जाहलो मी घायाळ
भिरभिरे मन होऊनी
फुलपाखरु तुज भोवती ...
घायाळ तुझे रूप
मोहक तुझा श्वास
नुकत्याच उमललेल्या तुझ्या तारुण्याला
तुझ्या सौंदर्याची साथ....
सहवास तुझा तो चंद्र ही मिळवू पाहे
माझ मन मात्र तुझ कायम च होऊ पाहे....
Dhiraj shelar

10 

Share


Dhiraj shelar
Written by
Dhiraj shelar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad