Bluepadपुर
Bluepad

पुर

H
Hanuman
30th Sep, 2020

Share

आला आला आला काळाचा हा वार‌,. मोडला मोडला आज. सुखाचा संसार
काळाच्या त्या सावटान. घर दार नेल. लाडक लेकरु वासरू हो गेल
गेली गुरंढोरं न उरलं पीकपाणी. नव्हे झाडे विह‌ंगाना म्हणाया गीत गाणी
जात नाही घास. गळ्याच्या हो आत. सणाचे ते दिस गेले हो दुःखात
पुरा सम वाहती ‍. अश्रूंच्या त्या धारा. बघूनही दशा,. स्तब्ध झाला वारा
अचाट त्या पाण्याने. थैमान घातलं. क्षणार्धात सारं. होत्याचं नव्हतं झालं.
पुन्हा नको देवा अशी दिवस जाचक. स्वप्नांच्या रे आमच्या. मोडलेत चाक....

17 

Share


H
Written by
Hanuman

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad