Bluepad(वर्तमान समाजव्यवस्था) समाजात धर्मग्रंथानचे आकलन करन्याची आवशकता आहे, कारण समाजात जे अद्यान पना मुडे दुष्टकर्म चालु आहेत, त्यावर बंदी घालण्यासाठी. धर्मग्रंथ वाचने आवश्यक आहे. कारण
Bluepad

(वर्तमान समाजव्यवस्था) समाजात धर्मग्रंथानचे आकलन करन्याची आवशकता आहे, कारण समाजात जे अद्यान पना मुडे दुष्टकर्म चालु आहेत, त्यावर बंदी घालण्यासाठी. धर्मग्रंथ वाचने आवश्यक आहे. कारण

komal s wadikar
komal s wadikar
29th Sep, 2020

Share

Start Writing


2 

Share


komal s wadikar
Written by
komal s wadikar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad