Bluepadध्येय
Bluepad

ध्येय

माझी लेखणी ✍️
माझी लेखणी ✍️
28th Sep, 2020

Share

हाती नसतं काहीच
पावलापावलावर फक्त अडचणी
नकार संकट अन अपमान सुदधा
तरी काही माणसं जिद्द धरतात
झगडा मांडतात स्वतःशीच
अन एका भेभान जिद्दीने स्वप्नामागे झेपावतात
त्यांचा आयुष्यात नेमकं काय काय घडतं?
मोडून पडण्याचे हताश हतबल प्रसंग येतात
पण त्यातून कशी निभावतात ही माणसं?
यालाच तर 'ध्येय 'असे म्हणतात.

18 

Share


माझी लेखणी ✍️
Written by
माझी लेखणी ✍️

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad