Bluepadकधी कधी माझ्यातला कवी..
Bluepad

कधी कधी माझ्यातला कवी..

गौतम केशव कांबळे
गौतम केशव कांबळे
27th Sep, 2020

Share

कवी सारखं मी हि मनातून कविता करतोय
न कळत माझ्यातला कवी जागा होतोय.
कधी कधी माझ्यातला कवी जागा होतोय....!
जरी शापित शब्द माझे शापित माझ्या कवीता.
त्या कवितेत माझ्या मनाच गुपित दडलय तेच शोधतोय.
अणि नकळत माझ्यातला कवी जागा होतोय.
कधी कधी माझ्यातला कवी जागा होतोय....!
निसर्गाशी नात माझ कवितेत माझ्या धुंद नहात.
तरीही निसर्ग माझ्या कवितेला रुसतोय. अणि
नकळत माझ्यातला कवी जागा होतोय.
कधी कधी माझ्यातला कवी जागा होतोय...!
वाराही बेफाम वहात येतोय, मनाला माझ्या झळ देतोय.
कळली व्यथा मला त्याची माझी कविता तो नाकारतोय.
त्याच्या भावना जाणंन्या साठी, माझ्यातला कवी जागा होतोय.
कधी कधी माझ्यातला कवी जागा होतोय. कवी जागा होतोय.!

29 

Share


गौतम केशव कांबळे
Written by
गौतम केशव कांबळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad