Bluepadतुझे माझे एक नाव🤗
Bluepad

तुझे माझे एक नाव🤗

शब्दगंध💞
शब्दगंध💞
26th Sep, 2020

Share

माझ्या आयुष्यात माझं म्हणुन माझ्या जवळ एकच उरलय...
माझ्या प्रतयेक श्वासावर तुझं नाव कोरलय...
नावात काय आहे ? म्हणत शेक्सपिअर स्वत:चे नाव गेला जगात सोडून...
अर्थ माझ्या नावाचा पूर्ण झाला जेव्हा माझे नाव आले तुझ्या नावाला जोडून...
पुरे झाले आता रूसवे फुगवे तुला कायमचा आयुष्याचा सोबती बनवून हे जग फिरायच आहे...
सातजन्माच हे आपलं नात फक्त आणि फक्त आपलं म्हणून जगायचं आहे...

13 

Share


शब्दगंध💞
Written by
शब्दगंध💞

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad