Bluepad | Bluepad
Bluepad
शब्द
सतीश लोंढे
सतीश लोंढे
25th Sep, 2020

Shareशब्द अलंकार , शब्द विश्वास , शब्द ताकत , शब्द आकार
शब्द मर्यादा , शब्द प्रहार ,शब्द मौल्यवान , शब्द झंकार

एक शब्द एक ताकत विश्व जिंकन्याची
एकच शब्द असते शत्रु वर टुटून पडण्याची

विश्वास आणि शब्द सोबती एकमेकांचे
नातीगोती जोड़ून ठेवति जन्मोंजन्माचे

कमानि मधून निघलेला तीर आणि मुख़ातून निघलेला शब्द कधी ही योग्य असावा,
तीर लक्ष्य भेदतो आणि अयोग्य शब्द काळीज भेदतात....

शब्द जोडले तर प्रार्थना, शब्द गुम्फलि तर कविता, साठवले तर कथा, अशा शब्दांच्या किमया खूपच मोठ्या ..

---------------------------------------------------

16 

Share


सतीश लोंढे
Written by
सतीश लोंढे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad