Bluepadसंपले जरी जग सारे
Bluepad

संपले जरी जग सारे

रितेश राजेंद्र घटमाळे
24th Sep, 2020

Share

संपले जरी जग सारे
तुजला वचन देतो मी
मिळवीन यशाची फुले अगं आई
अन् तुझ्या चरणी ती वाहीन मी
थांबली जरी ही वेळ सारी
तुजला वचन देतो मी
वेळेच्या पुढे जाता तर येणार नाही
पण चांगली वेळ नक्की आणीन मी
संपले जरी जग सारे
तुजला वचन देतो मी
तुझ्या डोळ्यांच्या स्वप्नातुनी
नवे विश्व उभारीन मी
संपली जरी सारी आशा
तुजला वचन देतो मी
निराशा हा शब्द माझ्या
शब्दकोशातून काढून टाकीन मी

22 

Share


Written by
रितेश राजेंद्र घटमाळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad