Bluepadओढ
Bluepad

ओढ

Anil Kulkarni
Anil Kulkarni
24th Sep, 2020

Share

तुझं देउळ बंद झालं दर्शन दुर्लभ झालं पुजा बंद,आरती बंद पण भक्ती ? भक्ती हा ज्याचा त्याचा प्रांत तुला विलिगीकरणात ठेवलं विलग नाही करता आलं अंतर असतं तेंव्हाच भक्ती अवीट असतें अंतर सामाजिक असो वा मानसिक अंतर देऊ शकत नाही अंतर जगणं विलग करता येतं ओढ नाही ओढ जगण्याचं औषध अस्तित्व अनुत्तरीत असतं ओढ नाही

15 

Share


Anil Kulkarni
Written by
Anil Kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad