Bluepadचेहरे व मुखवटे
Bluepad

चेहरे व मुखवटे

Anil Kulkarni
Anil Kulkarni
18th Sep, 2020

Share

अवघड असतं मुखवटे नसलेला चेहरा घेउन जगणं आभासी मुखवट्या शिवाय चेहरा अस्तित्व हिन मुखवटे नसतें तर चेहरे केव्हांच आत्महत्याग्रस्त झाले असतें. चेहरा लपवायलामुखवट्यासारखी जागा नाही चेहरा उद्ध्वस्त करतो मुखवटे सांभाळून घेतात अस्तित्वं दुभंगू नये म्हणून चेहरे मुखवटा पुढे करतात. चेहऱ्याच्या रंगभूमीवर मुखवट्यांचच नेपथ्य संहिता उत्तम असेल तर नेपथ्य गौण असतं चेहरा निष्पाप असेल तर मुखवटे गौणअसतात.

38 

Share


Anil Kulkarni
Written by
Anil Kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad