Bluepadतुझं असणं.
Bluepad

तुझं असणं.

Anjela Pawar
Anjela Pawar
18th Sep, 2020

Share

भरतीच्या लाटेसोबत वाहत येऊन
चंदेरी वाळूत रुतलेल्या शिंपल्यासारखं
तुझं असणं....

वाळूतच रुतलेले माझे समांतर अस्तित्व
परतणाऱ्या लाटेसोबत तू परतत नाहीस
आणि मी ही वाळूत पाय रोवून....

खालून असंख्य कण सरकतात....
पण ना तू सरकत आहेस न मी सरकतेय....
शिंपल्यातल्या मोत्यासारखे तुझे शुभ्र पाश

अदृश्य....
आहेत आणि नाहीतही
अथांग वाळूतल्या मृगजळासारखे....

ते पाश खुणावतात मला
कदाचित.... म्हणूनच....
मी रेंगाळतेय....

तुझ्या अवतीभवती...
कदाचित अशीच रेंगाळेन
अनिमिष....

16 

Share


Anjela Pawar
Written by
Anjela Pawar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad