Bluepadनिरोप
Bluepad

निरोप

Sangieta Devkar
Sangieta Devkar
2nd Sep, 2020

Share

गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या.
निरोप देतो आता तुला,दुःख यातना आमच्या सोबत तू घेऊन जा.
आज रस्ता सुनसान सारा,जो तो इथे घरातच आहे.
ना तुझा थाट माट ना जल्लोष आज इथे आहे
ना मिरवणूकीची धांदल आहे,ना रांगोळी चे पायघडे.
ना ढोल ताशा ना वाजंत्री सनई चौघडे.
डॉक्टर,पोलीस सफाई कामगार यांच्यात तुझे रूप पाहिले.
यंदा तुझं येणं मनाला भावलंच नाही.
तुझं अस्तित्व मंगलमय भासलेच नाही.
काय पाहिलेस तू इथे येऊन,कोरोनाचे सावट.
नाहीत सुरक्षित मुली महिला,कायम बलात्काराचे संकट.
तू ये पुन्हा आणि दे यांना बुद्धी माणूसकिने वागण्याची.
तुझीच आस तुझीच ओढ वाट पाहतो पुन्हा आगमनाची.

संगीता देवकर..


11 

Share


Sangieta Devkar
Written by
Sangieta Devkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad