Bluepadकपार
Bluepad

कपार

Vinisha Dhamankar
Vinisha Dhamankar
30th Aug, 2020

Share

किती दावे केलेस आणि मी किती दुवे जोडले तरी काळाच्या अपार कपारीत कोंडून तू निघून गेलास शुष्क रेताड माझ्या मनात कधी पालवी फुटू नये असा तू प्रण केला होतास कि काय मला माहित नाही पण तुझ्या जाण्यानंतर हिरवाईने माझ्यात ठाण मांडलं कि रे... वैराण उक्ती हि विराणी झाली... चिरा आणि भेगा हि शोभा आणतात आताशा वेदनेचं सेलिब्रेशन करावं तसं... उणीवेच्या तिजोऱ्या भराव्यात तसं.... अनंताचा प्रवास यापेक्षा वेगळा काय असतो ?

16 

Share


Vinisha Dhamankar
Written by
Vinisha Dhamankar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad