Bluepad | Bluepad
Bluepad
आला कान्होबा ..
Nilesh Manpathak
Nilesh Manpathak
14th Aug, 2020

Share

आला कान्होबा ..
वसुदेव पाहे नंदप्रती, यशोदेसी फुटला पान्हा,
श्रावणमासे अष्टमीस या, देवकीनंदन वसुमती आला ।
हर्षवायू वसुंधरा उभी स्वागता, पर्जन्यधारा बरसूनि ,
गोकुळातले नवनित, कान्होबा नेई पळवूनि ।
वृंदावनी वाट पाही, आतुरतेने गोप-गोपिका,
सूरमय सरिताकाठी, भान नसे मुरलीधरा ।
गीतामय प्रकाशी, जीवनप्रवास करी सुखकरा,
नियतीचा खेळ असंभव, सांगितलास योगेश्वरा ।।
- ©  निलेश मनपाठक.
neelstack@gmail.com
https://thenileshseries.wordpress.com/

41 

Share


Nilesh Manpathak
Written by
Nilesh Manpathak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad