Bluepadमी आणि माझी रूसलेली कविता....
Bluepad

मी आणि माझी रूसलेली कविता....

डॉ अमित.
डॉ अमित.
13th Aug, 2020

Share

मी आणि माझी रूसलेली कविता....अरेच्चा कविता इतक्यात पाहा
माझ्यावर रुसली आहे की काय
रूसून मनाच्या अदृश्य कप्प्यात
खोल खोल दडून बसली की काय?


शब्दांचा तो हळुवार नजारा
भावनेच्या रसात का होई ना चिंब
मनाच्या कागदावर ही उतरेना
आज काही केल्या तिचे प्रतिबिंब


कदाचित असं तर नाही ना
मनाचा कागद राहिलाच नाही कोरा
जबाबदारी आणि असंख्य प्रश्न
यांनी मनावर धरला आहे आपला फेरा


चला थोडंसं हलकं करून मनाला
इच्छा नि अपेक्षांचं ओझं सारून बाजूला
उमलू देतो कवितेला पुन्हा नव्याने
जीवनाचे हे सुंदर गीत गातो आनंदाने

मग पाहा ही कविता हसते कशी
शब्दांची माला अलगद ही गुंफते कशी
मनाला करून मनमीत आपले
जीवनाला पुन्हा देते उंच भरारी जशी...डॉ अमित.

8 

Share


डॉ अमित.
Written by
डॉ अमित.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad