Bluepadमैत्रीचे झाड.
Bluepad

मैत्रीचे झाड.

डॉ अमित.
डॉ अमित.
30th Nov, 2021

Share

मैत्रीचे झाड.


हे झाड चांदण्याचे नाव ज्याचे आहे निखळ मैत्री आभाळा एवढी माया ज्यात जीवाला जीव देईल हि खात्री


हे झाड चंदनाचे झिजले तरी देत राहते सुवास रक्ताच्या नात्या पलीकडेही जपला जातो मैत्रीचा हा प्रवास


हे झाड तारुण्याचे नाही याला वयाची अट बहरत जाते वर्षांनुवर्षे वय सात असो वा साठ


हे झाड आनंदाचे देते या जगण्याला बळ ज्याच्या अंगणात हे बहरले त्याचे जीवन झाले निर्मळ


हे झाड परीसाचे करते आयुष्याचे ही सोने मित्र नाही ज्याला कोणी त्याचे आयुष्यच असते सूने


हे झाड जीवनाचे नाही याला मोल पैशाचे कृष्णालाही लाभले सख्य सुदाम्याच्या निर्लेप मैत्रीचे


हे झाड वात्सल्याचे सुखाचे नी समाधानाचे मैत्रीसाठी ओवळतो जीव औचित्य साधून मैत्री दिनाचे.


डॉ अमित.

28 

Share


डॉ अमित.
Written by
डॉ अमित.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad