Bluepad | Bluepad
Bluepad
गरज
Shubham Kokale
Shubham Kokale
18th Jul, 2020

Share

गरज दोन पाऊले मागे येण्याची,
गरज घराला घरपण देण्याची,
गरज स्वतःला समजून सांगण्याची,
गरज भावनांचा त्याग करण्याची,
गरज परिस्थितीशी दोन हात करण्याची,
गरज फक्त थोडे दिवस सहन करण्याची,
गरज देशाला सावरण्याची,
गरज देशाला साथ देण्याची...॥
गरज

13 

Share


Shubham Kokale
Written by
Shubham Kokale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad