Bluepad वेळ
Bluepad

वेळ

Shubham Kokale
Shubham Kokale
17th Jul, 2020

Share

वेळ महत्त्वाची,
वेळ परीक्षणाची,
वेळ अभ्यासाची,
वेळ काळजीची,
वेळ चार भिंतीतील
आत्मसमर्पणाची,
वेळ आपल्या
माणसांच्या संरक्षणाची,
वेळ संकटातून
देश वाचवण्याची...॥
4 

Share


Shubham Kokale
Written by
Shubham Kokale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad