Bluepad | Bluepad
Bluepad
कान्हा.!!
Sangieta Devkar
Sangieta Devkar
15th Jul, 2020

Share

तू थेंबा थेंबातून येतो,कधी सरी मधून कोसळतो.
अंग अंग शहारा फुलतो,मग कान्हाच्या बासिरी तुन बरसतो.
राधा ही मग अल्लड परी ,छुन छुन पैंजण तिचे निनादते.
ढगा आढ लपला चंद्र तो,लपूनछपून या वेडीला पाहतो.
ओले तन,ओले मन हुरहूर अनामिक मनी दाटते.
अशा पावसात येणे तुझे,गाली लाली हळूच सजते.
रात्र अशी ही पावसाळी,रूप तुझेच लोचनी दिसते.
का मी अशी कावरीबावरी कान्हा ,प्रेमात तुझ्या भिजते.
ही कसली ओढ कसले हे नाते,तुझेच नाव मी पुकारते.
कान्हा कान्हा तन मन, मी मग चिंब ओली बासुरी होते.

संगीता.देवकर
कान्हा.!!

13 

Share


Sangieta Devkar
Written by
Sangieta Devkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad