Bluepadबदललेली सत्ता...!
Bluepad

बदललेली सत्ता...!

Hemant Dinkar Sawale
Hemant Dinkar Sawale
14th Jul, 2020

Share

#बदललेली_सत्ता

सूर्य, ज्याने कधी पाहिलाचं नाही अंधार
तोही मावळत गेला आज
चंद्रानं उसणा उजेड पाडला जमिनीवर
आणि माणसं त्यालाचं प्रकाश समजून बसली
अंधारातून उजेडात आणलं म्हणून
ती चंद्रालाचं उध्दारक समजू लागली

दीड दिवसाच्या खेळात सत्ता बदलली
राजा बदलला
न्यायव्यवस्था बदलून गेली
चंद्र फुगवत होता छाती
चालवत होता प्यादी
मांडू लागला आकडे
वाढवू लागला राज्य

सूर्य , जो होता स्वंयभू लढू लागला एकटाचं
कितीही खिडक्यात कोंडून ठेवलं तरीही
सुर्योदय होणारचं होतं
पण बाप बदलू माणसासाठी
सूर्य कधी उगवलाचं नाही

असंही, उसण्या उजेडात जगण्याऱ्याला
अंधारचं असतो सोबती....!

#हेमंत_दिनकर_सावळे...!

15 

Share


Hemant Dinkar Sawale
Written by
Hemant Dinkar Sawale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad