Bluepadपुन्हा एकदा
Bluepad

पुन्हा एकदा

Sangieta Devkar
Sangieta Devkar
9th Jul, 2020

Share

समजलेच नाही मला कधी निसटून गेले ते सोनेरी क्षण,,, का कसे हे घडले आज ही जाणून घेण्या अधीर माझे मन,, वाच कधीतरी तू प्रश्न माझ्या डोळ्यातले.. समजतील का कधी अर्थ तुला माझ्या मौनातले.. न बोलता तुझे नजरेने सारे बोलणे.. सांग कधीतरी दिसेल का, तुला माझ्या हासण्या मागचे रडणे. कसले हे वेड कोणती  आस ही,पुन्हा पुन्हा तुझ्या मध्ये का असे हे गुंतणे.... जोडता जोडता आयुष्याला,,,पुन्हा एकवार तुटणे!!!               ------------ संगीता.


2 

Share


Sangieta Devkar
Written by
Sangieta Devkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad