Bluepadपाहता तुजला मी...
Bluepad

पाहता तुजला मी...

डॉ अमित.
डॉ अमित.
8th Jul, 2020

Share

पाहता तुजला मी...


पाहता तुजला मी
शब्दं ही झंकारले माझे
श्वासं ही चालू लागला सुरात
जगण्याचे गीत झाले माझे....


पाहता तुजला मी
स्पर्श ही शहारलें माझे
नजर ही बोलू लागली क्षणातं
बोल हे मुके झाले माझे...


पाहता तुजला मी
मन हे बावरले माझे
अंकुरली प्रीत नकळत
जीवनाचे संगीत झाले माझे..


पाहता तुजला मी
हृदय हे गुंतले माझे
स्पंदनाची अविरत साक्ष सांगे
आयुष्याचे स्वर्ग झाले माझे...


पाहता तुजला मी
सुख हे लाडावले माझे
क्षणाचाही विरह आता मजला
जणू वाटे थोर दुःख माझे...

डॉ अमित.

2 

Share


डॉ अमित.
Written by
डॉ अमित.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad