Bluepad | Bluepad
Bluepad
गूरूपौर्णिमा...........
S
Shraddha Ambre
5th Jul, 2020

Share

आदरणीय सारे गुरूजन
वंदन तुम्हांस मनोमन
तुमच्याच हातून घडले सारे
कच्च्या मातीचे पक्के घडे
शिकवून लिहायला वाचायला
सोबत गिरवून आयुष्याचे धडे
तुमच्याच अनुभवातून आम्हांला
अवगत झाली जगण्याची कला
नवनवीन तुमच्या प्रयोगातून
मग आवडू लागली शाळा ज्याला त्याला
जरी खाल्ला असला बेदम मार
आशिर्वादासाठीही उठायचे तेच प्रेमळ हात
सा-या मुलांसाठी एकच माया
जणू आईची पाघंरूण काया
असं हे गुरू शिष्याचं आपलं नातं
रक्ताच्या नात्या पलिकडचं
अतूट निरतंर न संपणार
तरी जिव्हाळ्याचं, प्रेमाचं
सदा असू देत गुरूआशिष
आम्हां सा-यांच्या शिरावरी
अनंत उपकार तुम्हां सा-यांचे
काय देऊ गुरूदक्षिणा तरी........

12 

Share


S
Written by
Shraddha Ambre

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad