Bluepad | Bluepad
Bluepad
विठ्ठला...
प्रमिला प्रभु
प्रमिला प्रभु
1st Jul, 2020

Share

निरंतर उभा तू विटेवरी परी आज सुनसान आहे पंढरी व्याकूळ मन झाकता अंतरी दिसे मज माझा सावळा हरी
रिंगण तू .. टाळ-मृदंगही तू... टिळ्यातलं चंदन तू... तुळशीवृंदावन तू...
वारीही तू .. वारकरी ही तू .. शब्द तू.. निशब्द ही तू...
वारीतला प्रवासही तू ... पंढरी ही तू .. माय तू .. बाप ही तू..
इच्छाही तू .. पूर्णत्व ही तू.. कणाकणात तू .. मनामनात तू..
आस तू .. विश्वास तू .. उमेद तू.. ध्यास ही तू..
भेट तू .. आलिंगन ही तू .. अश्रू तू .. आनंद ही तू..
कधी खाकी परिधान करूनी उभा तू ड्युटी वरी कधी पी पी ई घालुनी उपचार करी कधी सीमेवर उभा राहुनी रक्षण करी कधी होऊनी सफाई कर्मचारी जगाला आता तूच तारी
🙏🙏🙏
विठ्ठला...

0 

Share


प्रमिला प्रभु
Written by
प्रमिला प्रभु

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad