Bluepadप्रीतवेडी
Bluepad

प्रीतवेडी

Gayatri Sonaje
Gayatri Sonaje
2nd May, 2020

Share

जुळली प्रीततार विरहाच्या क्षणी तुझ्यातच गुंतली प्रीतवेडी राणी... गालवरची लाली पाहते क्षणोक्षणी केसू माळून गजरा सुगंधी झाली वेणी... खुलते चेहऱ्यावर चंद्रकोर कपाळी, दंडावरती उमटली देखणी तीळ काळी बहरून प्रेमासंगे मोहरली जाईजुई सांजवेळी कवेत सख्या रे तू घेई... *गायत्री सोनजे, नाशिक*


9 

Share


Gayatri Sonaje
Written by
Gayatri Sonaje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad