Bluepad | Bluepad
Bluepad
ती....
Ak HaPpy
Ak HaPpy
2nd May, 2020

Share

डोळ्यात तिने माझ्या खोल पहावे
न सांगताच मनातले सारे जाणुन घ्यावे
तिच्या कवितेच्या डायरी मध्ये
फक्त माझे नाव लिहावे..

मोगऱ्याच्या फुलांना केसात माळावे
कसा दिसतो गजरा ? मला विचारावे
लाजून चूर व्हावे हळूच माझ्या मिठीत शिरावे..

हातात घेउनी तिने हात माझा
दर्या वरचा सूर्यास्त पहावा
दुःख विसरायला कुशीत माझ्या
हळूच तिने विसावा घ्यावा..

मी नसताना तिचीच तिने डायरी चाळावी
वेचून शब्द मनातले
पुन्हा तिने माझी कविता लिहावी....

.....–Anand Anil Kamble AK

7 

Share


Ak HaPpy
Written by
Ak HaPpy

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad