Bluepad | Bluepad
Bluepad
करूणेचा सागर
Harshad Sabale
Harshad Sabale
1st Jul, 2020

Share

जणु भासती हा सह्याद्रीचा कडा,

कर कटेवरी ठेवुनी विठुराया खडा,

लागे भक्तास पंढरीचा लळा,

टाळ मृदुंग हाती घेऊन मस्तकी टिळा ||


दरवळतो चंदनाचा वास बघा कसा,

पंढरीचा राजा विटेवरी उभा,

तूच भासे दाता, तूच मातापिता,

सगळ्या धरतीचा तूच कर्ता करविता.||


यंदा झाले तुझेच दरवाजे बंद,

कसा खेळू मग आषाढीचा रंग?

नाही वारी, नाही सोहळा रिंगणाचा,

तरीही विठुराया, ध्यास फक्त तुझ्याच अंगणाचा.||


हे करुणेच्या सागरा,

मागणे हेचि आता,

पाहू दे पुन्हा एकदा,

तुझ्या भक्तीचा रंग निराळा..||

करूणेचा सागर

15 

Share


Harshad Sabale
Written by
Harshad Sabale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad