Bluepadमाझी माऊली
Bluepad

माझी माऊली

S
Shraddha Ambre
30th Jun, 2020

Share

काळया मातीतला, मातीतल्या माणसाचा काळया पाषाणाचा तू सावळया
सा-या जगाची तू माऊली
अजब देव हा लेकूरवाळा
सा-यांसाठीच धावत जाई
भक्तीभावाचा हा भुकेला
ज्याने केला धावा नामाचा
त्याचा हात ह्याने धरला
होऊन त्याची माऊली सांभाळ ह्याने केला
अवघे युगे अठ्ठावीस त्याच्या पाठी उभा राहीला
तुझी वारी करता करता
माणूस माणसातला जागला
उभे राहून इतके वर्ष
देवा तू सा-यांसाठीच राबला
तूझीच भूख तूझीच तहान म्हणून वारी घडते हयांची
जय जय पाडूंरंग हरी च्या नावाने
अवघी दुमदुमते पंढरी
विठ्ठलाच्या बाजूला साजीरी रक्माबाई
आपल्या माऊलीच्या मागे
उभी बनून त्याची सावली
नित्य निरतंर राहो आमच्यावर
तुझी आभाळा एवढी माया
सदा घडो तुझे दर्शन
वारी करत झिजवून ही काया.....
12 

Share


S
Written by
Shraddha Ambre

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad