Bluepad | Bluepad
Bluepad
पश्याताप
K
Kalyani Borse
30th Jun, 2020

Share

एक प्रश्न विचारला मनाला
आयुष्यात काय लावल पणाला

आळशी बनून दूर लोटत गेलो कष्टाला
अपयश आल्यावर दोष देत गेलो स्वतःला

भरपूर आदर्श लागलो वाचायला
पण विसरलो तस वागायला..

रंग नवनवीन जीवनाचे लागलो पहायला
पण विसरलो आयुष्यात रंग भरायला

कंटाळून शेवटी गेलो आयुष्य संपवायला
समोर आल्या नंतर आई वडिलांचा चेहेरा लागलो परतीला......
-पंकज बोरसे

14 

Share


K
Written by
Kalyani Borse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad