Bluepadकि मी या देहाचा उरलो नाही
Bluepad

कि मी या देहाचा उरलो नाही

V
Viraj Ayare
30th Jun, 2020

Share

कि मी या देहाचा उरलो नाही
वाट दुहेरी आयुष्याची
वेगात मी चालतो
जणू हे जग माझं स्पर्धक आहे
या विचारातून धावतो
दुःखाचे डोंगर येती कितीदा
ते आरपार मी छेदतो
फक्त सुखाच्या शोधात
विसरून गेलो जगायला
ते क्षण पुन्हा शोधतो

0 

Share


V
Written by
Viraj Ayare

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad