Bluepadजीवन ......एक मौज.
Bluepad

जीवन ......एक मौज.

डॉ अमित.
डॉ अमित.
29th Nov, 2021

Share

जीवन ......एक मौज.

जीवन मानलं तर मौज आहे नाही तर समस्या रोज आहे जीवन जगणे ज्याला कळले त्याच्यासाठी उत्सव दररोज आहे

रोज काहीतरी चांगल करावं एखाद्याच्या चेहऱ्यावर हसू खुलवावं आवडेल ते खावं आवडेल ते प्यावं तब्येतीला मात्र जरूर जपावं छोट्या छोट्या गोष्टीत आनंद शोधावं मनाला भावणारा छंद जोपासावं गाता येत नसले तरी गुणगुणावं एखाद्याच्या मनात हळूच डोकवावं

अडचणीला एखाद्याच्या धावून जावं जे जे तुम्ही कराल ते मनापासून करावं सुंदर दिसावं सुंदर असावं चेहऱ्याच्या इतकचं मनाचं सौंदर्य जपावं

ईश्र्वराच्या या अनमोल देण्यावर त्याच्या विषयी मनातून कृतज्ञ व्हावं जमेल तसे माणसातल्या ईश्र्वराला पहावं रोज नवा ध्यास नवं स्वप्नं जगावं.

डॉ अमित.

15 

Share


डॉ अमित.
Written by
डॉ अमित.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad