Bluepad | Bluepad
Bluepad
सख्या..
Sangieta Devkar
Sangieta Devkar
25th Jun, 2020

Share

पाऊस पडून गेला ना की सगळ कस छान वाटत.
तुला भेटून सख्या तसेच मन मोरपीस बनत.
सगळे काही विसरते दुख,वेदना,सल.
तुझ्या खांद्यावर अलगद जेव्हा विसवते मन.
तू आहेसच असा चाफया सारख्या,
दूर असूनही मनात माझ्या दरवळनारा.
मनसोक्त भेटून सुद्धा कुठेतरी,
मागे मागे माझ्या रेगाळनारा.
मी ही अडखळते नकळतपणे,
गहिऱ्या तपकिरी अथांग तुझ्या डोळ्यात .
मन तर कधीच अडकून पडलंय,
तुझ्या गालावरच्या अवखळ खळयात..!!

संगीता.देवकर.प्रिंट&मीडिया रायटर...

3 

Share


Sangieta Devkar
Written by
Sangieta Devkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad