Bluepadमन.
Bluepad

मन.
डॉ.अनिल कुलकर्णी

Dr.Anil Kulkarni
Dr.Anil Kulkarni
25th Jun, 2020

Share

मन.
मन गहिवरायलां दुःख कशाला पाहिजे?
मन शहारून जायला सुख कशालापाहिजे?
मन एक अलीप्त संप्रेरक.
मनाला औषध नसतं
मन औषध शरीराचं
मन आयुध शरीर शिल्प कोरणारं
किंवा शरीर शिळा दुभंगवणारं
मनातली वादळे ना दिसणारी
शरीर जेव्हा आपलं नसतं तेंव्हा मनाचं असतं
मन जेव्हा आपला नसतंतेव्हाशरीराचंअसतं
मनाच्या रिक्टर स्केल ची नोंद शरीराला घ्यावीच लागते
मना शिवाय पान हालत नाही
मन क्षणांना जन्म देणारं दवबिंदू
डॉ.अनिल कुलकर्णी.


14 

Share


Dr.Anil Kulkarni
Written by
Dr.Anil Kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad