Bluepad | Bluepad
Bluepad
యోగ అంటే ఏమిటి ?
Ram Rj
Ram Rj
21st Jun, 2020

Shareయోగ అంటే ఏమిటి ?

••
యోగా ఆంటే ఏమిటి?
యోగాఅనేది 5౦౦౦సంవత్సరాలనుండిభారతదేశంలోఉన్నజ్ఞానముయొక్కఅంతర్భాగము. చాలా మంది యోగా అంటే శారీరక వ్యాయామము, కేవలంకొన్నిశారీరిక కదలికలు (ఆసనాలు) ఇంకా శ్వాస ప్రక్రియ అని మాత్రమే అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి మానవుని యొక్క అనంతమైన మేధాశక్తి , ఆత్మశక్తిల కలయిక.

విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రకారము యోగా అంటేపరిపూర్ణ జీవనసారవిధానము .దీనిలోజ్ఞాన యోగము (తత్వశాస్త్రము ), భక్తి యోగము , రాజ యోగము మరియు కర్మ యోగములు ఉన్నాయి. యోగాసనాలు అంటే రాజయోగ ప్రక్రియలో పైనచెప్పిన యోగాలన్నిటిలో సమతౌల్యాన్ని , ఏకత్వాన్ని తీసుకువస్తాయి.

శ్రీశ్రీ యోగా:

శ్రీశ్రీ యోగా అనేది 3 నుండి 5 రోజుల వ్యవధితో జరిగే10 గంటల కార్యక్రమము . శ్రీశ్రీయోగాశ్రీశ్రీయోగా అనేదిఆరోగ్య కరమైనశక్తినిపుంజుకునే ఆనందకరమైన అనుభూతి. ఇది సులభమైన మరియు కష్టతరమైన శ్వాసప్రక్రియతో కూడుకున్నటువంటి ప్రక్రియ. దీనిద్వారా శారీరక , మానసిక సమతౌల్యంఏర్పడుతుంది . ఇది ఒక బహుముక ప్రజ్ఞానాన్నికలిగించే కార్యక్రమము. ఇందులోయోగాసనాలు , శ్వాసప్రక్రియ , యోగాకి సంబంధించిన జ్ఞానము , ఇంకా ధ్యానము పొందు పరిచబడి ఉంటాయి. ఇది నేర్చుకునే విద్యార్థులకు తమను తాము ఇంటి వద్ద నే చేసుకోవచ్చు. ఇది క్రోతగా నేర్చుకునేవారికి , రోజు సాధన చేసుకునేవారికీ అన్నిరకముల వయసుల వారికి ఉపయోగ పడుతుంది. చేసేవారి జీవన విధానములో ఎన్నో గొప్ప మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. దీర్ఘకాలికమైన అనారోగ్యాల నుండి బయట పడ్డారు. ఇంకొందరికి ఇతరులతో మసలుకొనా విధానంలో మార్పులు వచ్చాయి. నెర్చుకునే వ్యక్తులు వారి అనుభూతులని వివవరించారు. వారు ఎంతో సంతోషంగా,ఆతురత తగ్గి,ఓర్పు పెరిగి,కుశల బుద్ధి కలిగి, పరిపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని శ్రీశ్రీ యోగాతో పొందారు.

అందరికి యోగ:

యోగ అంటే ఏమిటి ?

ఈ యోగాలో ఉన్న అందమేమిట్టంటే యోగాసనాలు శరీరానికి ధృడత్వాన్ని,శక్తిని ఇస్తాయి. అందుకే పెద్దవారైన, చిన్నవారైన, ధృడంగాఉన్నవారైన,లేనివారైన ఆసనాలు వేయడానికి ఇష్టపడతారు. సాధచేస్తున్న కొద్ది ఆసనాల వెనకాల ఉన్న అంతరార్ధం బాగా అవగాహనకు వస్తుంది. ఆసనంలో ఉంటూనే బాహ్య కరమైన శారిరిక క్రమము నుంచి అంతరంగిక పరివక్రుత అనుభూతిలోకి వస్తుంది.

యోగ మన జీవితంలోని అంతర్భాగమే కానీ అన్య భాగము కాదు. ఇది పుట్టినదగర నుంచి చేస్తున్న ప్రక్రియే. పసిపిల్లల్ని చుస్తున్నట్లిత వారు రోజు మోతంలో మకరాసనం, పవనముక్తసనం ఎన్నో సార్లు వేస్తూనే వుంటారు. యోగ అనేది ఒక్కొక్క రకంగా అర్థమవుతుంది. కానీ మాకు మాత్రం యోగ ధృడంగా “మా జీవనవిధానం” అని ఎదుటివారిచేత ఆవిష్కరిమ్పచేయడం మా లక్ష్యం.

యోగ అంటే ఏమిటి ?


ఆయుర్వేదము:

ఆయుర్వేదమనేది ప్రపంచంలో సున్నితమైన, శక్తివంతమైన, మానసిక,శారిరిక, ఆరోగ్యవిధానము. కేవలం అనారోగ్యానికి చికిత్సని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయుర్వేద అనేది జీవనవిగ్ఞానము. ఇది ప్రకృతిలో మిళితమైనటువంటి సూత్రాలను పాటిస్తూ మానవుని యొక్క శరీరము, మనస్సు, అంతర్ శక్తీని ప్రకృతిలో ఉన్నట్లుగానే సమతౌల్యానికి తీసుకువస్తుంది. ఆయుర్వేద వాడకం యోగ సాధనని కూడా అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఈ రెండు సరైన గెలుపునిస్తుంది. ఈ తరగతిలో విస్తృతంగా ఆయుర్వేద చిట్కాలు, ఆరోగ్య జీవన విధానానికి కావలసిన సూచనలు చెప్పబడతాయి.


శ్వాస ప్రక్రియ (ప్రాణాయామము ) మరియు ధ్యానము
ప్రాణాయామము అనగా ఒకరి శ్వాస మీద పట్టు సాధించడం. ఇంకా శ్వాసను పీల్చే శక్తిని పెంచడం. సరైన శ్వాస ప్రక్రియ శరీరంలోని అధిక ప్రాణవాయువును రక్తంలోనికి, మెదడులోనికి ప్రసరింపచేసి ప్రనసక్తిని పెంపొందిస్తుంది. ప్రాణాయామము అనేక యోగాసనాలు వేయటంలో దోహదపడుతుంది. ఈ రెండింటి సమ్మేళనము ప్రాణాయామము, యోగాసనాలు శరీరము మనస్సుకు స్వత్చతను, వ్యక్తిగత అనుసాసనాన్ని ఇస్తాయి. ప్రాణాయామము యొక్క మెళకువ మనలను లోతైన లేదా ఘాఢమైన ధ్యానములోనికి తీసుకువెళుతుంది. అనేక విధములైన ప్రాణాయామముల గురించి ఈ తరగతిలో తెలుసుకుందాము.

పతంజలి యోగ సూత్రాలు:

ఈ తరగతిలో శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ గురూజీ ద్వారా పురాతన రచన పతంజలి యోగ సూత్రాలు ప్రవచింపబడతాయి. ఇది మను పురాతన యోగ పరిజ్ఞానాన్ని, దాని పుట్టుకను, దాని ఉపయోగాన్ని వివరిస్తుంది. ఈ యోగ సూత్రాలను సరళంగా, వివరంగా, అందరికి అందుబాటులోనికి తీసుకురావటమే. అత్యంత లాభాన్ని నిజ జీవితంలో ఎలా అనుభవించగలం అన్న అంశం మీద కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

ఆరోగ్య సమస్యలు గాని, భావావేశాలు గాని, వ్యక్తిగత జీవితం పైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయా? అలా అయితే ధరకాస్తుని భర్తీ చేసి యోగ గురించి మరింత జ్ఞానాన్ని, సహాయాన్ని పొంది, జీవన సరళి లో చిన్న చిన్న మార్పులతో మీ యొక్క సమస్యలని సహజంగానే అధిగామించండి.

1 

Share


Ram Rj
Written by
Ram Rj

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad