Bluepad | Bluepad
Bluepad
मन हे फुलपाखरू
N
Nutan pattil
20th Jun, 2020

Share

❤ मन हे फुलपाखरू❤

नूतन सावंत पाटील🌹🌹

मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
पाना फुला वरती
फिरू लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
ध्यानी मनी स्वप्नी
येऊ लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
आकाशी फिरू लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
उंच उंच भरारी
घेऊ लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
स्वच्छंदी होऊ लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
स्वप्ने पाहू लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
कोमल झाले
हृदयावरती राज्य करू लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
रंग संगती शोधू लागले
म्हणून हे फुलपाखरू
धुंद झाले
वेडी कोमला हळवे झाले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
आनंदाने नाचू गाऊ लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
हिरव्या गालिचावर ती
बागडू लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
मैत्रीच्या रोपट्यात
नांदू लागले
म्हणे फुलपाखरू
धुंद झाले
मंद मंद गार वाऱ्याची
पावसाच्या थेंबा ची
वाट पाहू लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
इच्छा आकांक्षा
पूर्ण करू लागले
मन हे फुलपाखरू
धुंद झाले
मन हे पाखरू
मन हे पाखरू🙏🏻🙏🏻🙏🏻

1 

Share


N
Written by
Nutan pattil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad