Bluepad | Bluepad
Bluepad
जिंकण्यासाठी गती नाही तर दिशा निर्णायक ठरते
गणेश खाडे  विचारवंत, साहित्यिक, लेखक अध्यात्मिक मार्गदर्शक तथा संस्थापक अध्यक्ष वंजारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य
गणेश खाडे विचारवंत, साहित्यिक, लेखक अध्यात्मिक मार्गदर्शक तथा संस्थापक अध्यक्ष वंजारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य
19th Jul, 2023

Share

*जिंकण्यासाठी गती नाही तर दिशा निर्णायक ठरते*
आयुष्यातील प्रत्येक लढाई जिंकण्यासाठी गती पेक्षा दिशा हिच महत्वपूर्ण दिशादर्शक ठरते .जिंकण हि प्रत्येकाची मनोमन इच्छा असते .अपयश कोणालाही नको असतं.यश हे प्रत्येकाला हवं आहे .इच्छित क्षेत्र जरी वेगवेगळा असलं तरीही जिंकण्याची भावना हि जवळपास सगळ्यांची समान असतेच आणि मग त्या साठी प्रत्येकाचा मार्ग आणि मंत्र त्या नुसार ठरत असतात. पण खात्रीशीरपणे यशस्वी होण्यासाठी गती पेक्षा दिशा हि महत्वपूर्ण निर्णयक ठरते .जीवनात आपण आपल्या इच्छित क्षेत्रात जेव्हा यश संपादन करण्यासाठी प्रयत्न करतो तेव्हा आपण निश्चित केलेली दिशा हिच निर्णायक ठरते . दिशा योग्य निवडली तर यश नक्कीच मिळेल आणि दिशा चुकली तर दुर्दशा हि निश्चित आहे. आपल्याकडं बळ ,शक्ति, सामर्थ्य किती आहे या पेक्षाही आपली दिशा चुकणार हि काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे.जीवनाची दुर्दशा हि सहजासहजी होत नाही. योग्य वेळी आपली दिशा चुकली तर मग मात्र दुर्दशा हि निश्चित असते. मानवी जीवनात वेळेला खूप महत्त्व आहे योग्य वेळी योग्य दिशा निश्चित करता आलीच पाहिजे. योग्य वेळी दिशा चुकली तर जीवनाची दुर्दशा होणं निश्चित आहे.वेग किती सुसाट आहे अथवा मंद आहे याला फार महत्त्व नसुन दिशा सुयोग्य आहे कि नाही याला खुप महत्व आहे . जगातील सगळ्यात शक्तिशाली वेगवान बाब सुद्धा अयोग्य दिशेने गतिमान झाली तर सुयोग्य ठिकाणी पोहचण्याची सुताराम शक्यता नसते .जीवनाच्या संघर्षमय प्रवासात आपल्या सोबत आपल्या बाजूने कोण आहे किंवा नाही हे महत्वाचं नाही त्याच बरोबर आपल्या कडे सर्व सेवा सुविधा आहेत किंवा नाहीत यालाही शुन्य महत्व आहे.कारण दिशा योग्य असेल तर सोबत कोणीही नसलं तरी सुद्धा आपण एकटे पुरेसे दिशा योग्य असली तर आपण एकटे सुद्धा मनोवांछीत धेय्य ठिकाण हे गाठणारच . आपल्याला प्रचंड मोठं पाठबळ बलाढ्य शक्ति आपल्या सोबत असल किंवा आपल्या मागे सृष्टी वरील सगळ्यात प्रबळ शक्ती ने पाठबळ जरी उभे केले आणि नेमकं आपली दिशा हि मात्र अयोग्य असेल तर काहीच उपयोग होत नाही हे वास्तव आहे.म्हणून जीवनात योग्य ठिकाणी पोहोचायचं असेल किंवा प्रत्येक बाबी मध्ये यशस्वी होयच असेल तर आपली दिशा हि सुयोग्य असण खुप महत्वपूर्ण आहे. मुख्यत्वे आपली अडचण हिच आहे आपण दिशा पाहण्या ऐवजी संसाधन पाहतो
पाठबळ पाहतो . आपल्याकडं काय उपलब्ध आहे.तसेच आपल्या सोबत कोण कोण आहे . कोण नाही हे पाहते .व आणखी आपल्या पाठीशी किती पाठबळ उभा करता येईल यावरच आपण जास्त खल करत असतो मुख्यत्वे आवश्यकता हि आहे कि दिशा सुयोग्य आहे कि नाही हे निश्चित करण्याची असते . अगणित पाठबळ असणाराही अयोग्य दिशेने निघाला तर सुयोग्य ठिकाणी पोहचु शकत नाही . म्हणून आपल्या पाठीशी काय आहे काय नाही याला फार महत्त्व नाहीच ‌.आपल्या जवळ जे आहे त्या सामर्थ्यवर सार्थ विश्वासावर व आपल्याकडील उपलब्ध संसाधन च्या आधारावर जर प्रवासाला सुरुवात केली तर अशा वेळी मात्र आपल्याला कोणतंही संकट वादळ आपल्या इच्छीत ठिकाणी पोहचण्या पासुन रोखु शकत नाही . आणि यदकादाचित जर आपण अपयशी झाले तर मग मात्र आपल्या सोबत असणारी शक्ति,ताकद संसाधन ,पाठबळ मग ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असले तरी आपण कमी पडलो. तर मग आपण नेमकं कुठे कमी पडलो .तर याच उत्तर हेच आहे कि आपली दिशा हि अयोग्य होती . म्हणून आपण यशस्वी होऊ शकलो नाही .आणि एखाद्याकडे कुठलही संसाधन ,पाठबळ, सेवा , सुविधा उपलब्ध नाहीत आणि त्याने आपल्या धेय्या प्रति प्रवास चालू केला व तो योगायोगाने यशस्वी झाला तर मग याठिकाणी नक्की काय चमत्कार झाला असे आपण मानतो .तर तो चमत्कार नव्हे तर दिशा परफेक्ट होती .यामध्ये असं काहीच चमत्कार घडलेला नसतोच तर एक सुवर्ण मध्य सत्य हेच आहे कि ज्याची दिशा योग्य होती तो कुठल्याही सहकार्य शिवाय कुठल्याही मदतीशिवाय फक्त योग्य दिशेच्या विश्वासावरच यशस्वी झाला .हे अंतरीम सत्य आहे म्हणून आपल्या आजूबाजूला काय आहे नाही मागे कोण आहे नाही हे काहीच महत्वाचे मुद्दे नाहीत .तर आपली दिशा योग्य आसण आवश्यक आहे.
*गणेश खाडे*
*विचारवंत, साहित्यिक, लेखक, अध्यात्मिक मार्गदर्शक तथा संस्थापक अध्यक्ष वंजारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य* 9011634301

0 

Share


गणेश खाडे  विचारवंत, साहित्यिक, लेखक अध्यात्मिक मार्गदर्शक तथा संस्थापक अध्यक्ष वंजारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य
Written by
गणेश खाडे विचारवंत, साहित्यिक, लेखक अध्यात्मिक मार्गदर्शक तथा संस्थापक अध्यक्ष वंजारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad