Bluepad | Bluepad
Bluepad
आई
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
19th Jul, 2023

Share

मुलांवरचे सुसंस्कार तिच्या आयुष्यभराची कमाई
आई झाल्याशिवाय तिची किंमतच कळणार नाही
आकाशाचा जरी केला कागद अन् समुद्राची शाई
तिचे निस्वार्थ प्रेम लिहायला शब्दच मिळणार नाही
शिकवी सावित्री होऊन सांभाळते होऊन सिंधूताई
तिच्या मार्गदर्शना पाऊल कधीच अडखळणार नाही
पळणार
जुळणार
गिळणार
टळणार
मिसळणार
दरवळणार
टाळणार
भाळणार

0 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad