Bluepad | Bluepad
Bluepad
मराठी शब्दकोश सूची
Nandkishor Dhekane
Nandkishor Dhekane
17th Jul, 2023

Share

[17/07, 12:11] नंदकिशोर अरविंद ढेकणे: https://sites.google.com/view/marathiworldapp/home
[17/07, 12:11] नंदकिशोर अरविंद ढेकणे: मराठीमधला शब्दकोश आता ऑन लाईन उपलब्ध. आपल्या मराठी भाषेला जगमान्यता मिळावी म्हणून
आम्ही ह्या " मराठी शब्दकोश सूची ह्या खास अँप ची निर्मिती करत आहोत.
आपण आपला व्यवहार हा आपापल्या मातृभाषेतूनच करावा म्हणजे एकमेकांशी संवाद साधताना कोणती
अडचण येणार नाही.

0 

Share


Nandkishor Dhekane
Written by
Nandkishor Dhekane

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad