Bluepad | Bluepad
Bluepad
छत्रपती शिवराय वेब साईट बेस अँप
Nandkishor Dhekane
Nandkishor Dhekane
16th Jul, 2023

Share

बर्याच वर्षांपासून छत्रपती शिवरायांवर वेब अँप्लिकेशन बनवावे असा विचार सतत माझ्या
डोक्यात चालू होता. छत्रपती शिवरायांवर एखादे वेब अँप्लिकेशन असावे हा विचार मनात
ठेवून मी हे वेब अँप्लिकेशन डेव्हलप केले हेतू हाच कि सर्व जगाला छत्रपती शिवराय
व त्यांच्या कार्याची व त्यांच्या विचारांची माहिती व्हावी.
App Link : https://dev-hindaviswaraajya.pantheonsite.io/

0 

Share


Nandkishor Dhekane
Written by
Nandkishor Dhekane

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad