Bluepad | Bluepad
Bluepad
मी अन् ती
मुकुंद
मुकुंद
13th Jul, 2023

Share

शोधावे पुस्तकांत तरी किती तुला,
विसरुनी मज मला,
कधी मृत्युंजयातील वृषाली तू,
कधी क्रोंचवधातील नायिका तू,
कधी रुक्मिणी तू युगंधरातील,
अन् मी नट त्या प्रत्येक कादंबरीतला!!!!
    मी अन् ती

0 

Share


मुकुंद
Written by
मुकुंद

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad